vision & mission

มุ่งมั่นที่จะคงสถานะความเป็นผู้นำในเรื่องบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารที่ลูกค้าเชื่อถือมากที่สุด

RT_papa940x350

ตลอดระยะเวลามากกว่า 35 ปี เราโชคดีที่ลูกค้ารับรู้ได้ถึงความจริงใจในการทำงานและให้โอกาสเรา ทำให้เราเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการผลิตและจำหน่าย Flexible packaging สำหรับอาหารส่งออก โดยเฉพาะการร่วมพัฒนาสูตรผสมและกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ, เหมาะสมกับการใช้งานรวมทั้งลดต้นทุนให้สำหรับลูกค้า อาจจะมีข้อจำกัดอยู่บ้างในเรื่องของคุณสมบัติบรรจุภัณฑ์ แต่เราพร้อมและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาโดยคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ และด้วยทีมงานปัจจุบันที่ผสมผสานระหว่างประสบการณ์และคนรุ่นใหม่ที่เข้าใจถึงจุดมุ่งหมายขององค์กร ทำให้เรามั่นใจได้ว่าจะสามารถพัฒนาได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

 

มื่อธุรกิจเป็นมากกว่ากำไร-ขาดทุน ความจริงใจจึงสำคัญที่สุด

RT_mama940x350

ในยุคที่หลายๆธุรกิจต้องการจะได้ผลกำไรต่อปีให้ได้มากที่สุด แต่เรากลับมองว่าการดำเนินธุรกิจควรจะคำนึงใส่ใจในหลายๆจุดมากกว่า นั่นก็คือการทำให้ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพสินค้า, มีความเชื่อใจและความจริงใจในการทำธุรกิจร่วมกันและเติบโตไปด้วยกันอย่างมั่นคง ในการทำธุรกิจร่วมกันไม่ว่ากับลูกค้า, พนักงาน และ supplier เราต้องมีความพร้อมและทำให้ทุกฝ่ายมั่นใจว่าจะสามารถเติบโตไปได้พร้อมๆกัน ไม่ว่าเศรษฐกิจจะดีขึ้นหรือแย่ลง เราไม่ได้วัดความสำเร็จที่ตัวเลขเพียงอย่างเดียว การที่ลูกค้า, supplier รวมถึงพนักงานเชื่อมั่นในการทำงานของบริษัทฯถือเป็นความพึงพอใจขององค์กรมาตลอด และเมื่อประเทศไทยมีแนวโน้มว่าจะก้าวไปเป็นหนึ่งในอันดับต้นๆ ของประเทศส่งออกอาหาร ตามโครงการครัวไทยสู่ครัวโลก รวมทั้ง การวางแผนเพื่อเดินหน้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เพราะฉะนั้นความต้องการของ Flexible Packaging สำหรับอุตสาหกรรมอาหารส่งออกและอุตสาหกรรมข้างเคียงจะสูงขึ้นทั้งในด้านปริมาณ,คุณภาพ หรือแม้กระทั่งรูปลักษณ์ ซึ่งเราต้องการให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าเราสามารถตอบสนองได้ทันท่วงที

เราให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกันกับลูกค้า เพราะธุรกิจเราเป็น made to order เหมือนการตัดสูทแต่ละตัว ลูกค้าแต่ละคนต้องการสินค้าจุดประสงค์ที่หลากหลาย เราเองต้องขอคำแนะนำและข้อมูลลักษณะการใช้งานจากลูกค้าเพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เพื่อที่เราสามารถให้ข้อมูลทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์ให้ถูกต้องเพื่อให้ได้สิ่งที่ตรงใจลูกค้ามากที่สุด เพื่อที่จะสามารถผลิตสินค้าได้ตรงกับความต้องการของลูกค้า เราจึงเป็นหนึ่งในด้านการบริการออกแบบรูปลักษณ์, สูตรผสมและรูปแบบบรรจุภัณฑ์ เช่น การออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า Packaging Design หรือการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการลดต้นทุน Eco-Packaging Design

มี.ค. 19, 2014 | Posted by | ไม่ให้ใส่ความเห็น
Premium Wordpress Themes by UFO Themes